Copik, I. (2020) „Morze i woda w filmowych topografiach Gdańska”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 12(1), s. 42–58. doi: 10.24917/20837275.12.1.3.