Skowronek, B. (2020) „Przestrzenie dialogu. Antynomie językowego dyskursu filmowego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 12(1), s. 98–106. doi: 10.24917/20837275.12.1.7.