Myszkowski, K. (2020) „Wybrane aspekty przestrzeni w fotografii amatorskiej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 12(1), s. 136–147. doi: 10.24917/20837275.12.1.10.