Pogonowicz, J. (2021) „Nażywość czy nowa nażywość. Obecność a niecielesność we współczesnym teatrze”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 13(1), s. 95–102. doi: 10.24917/20837275.13.1.7.