Ogonowska, A. (2021) „O czym opowiada dziś antropologiczna opowieść? Z profesorem Wojciechem Józefem Bursztą rozmawiała Agnieszka Ogonowska”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 13(1), s. 147–164. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8366 (Udostępniono: 5 październik 2022).