Zielińska, A. (2022) „Korzystanie z treści chronionych a sztuczna inteligencja – jak daleko sięga odpowiedzialność dostawcy usług udostępniania treści online w świetle art. 17 Dyrektywy 2019/790?”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 14(2), s. 132–144. doi: 10.24917/20837275.14.2.9.