[1]
J. Kosek, „Sprawozdanie z panelu konferencyjnego „Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, praktyki, artykulacje, pola i metody badania” w ramach IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. «Przyszłości kultury. Genealogie, imaginaria, działania»”, Studia de Cultura, t. 14, nr 4, s. 143–145, grudz. 2022.