[1]
U. Woźniak, „Tożsamość w narracjach internetowych”, Studia de Cultura, t. 8, nr 2, s. 85–99, mar. 2017.