Ogonowska, A. „Od Redaktor Tematycznej: Współczesne Kulturoznawstwo Medialne – Nowe Strategie, Metody I Pola Badawcze”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 1, marzec 2023, s. 3-3, https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10527.