Arcimowicz, K. „Rzecz O Neoserialach – Co Badać I Jak badać?”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 1, marzec 2023, s. 17-30, doi:10.24917/20837275.15.1.2.