Konieczna, E. „Dyskurs Emancypacyjny W Wybranych współczesnych Serialach Filmowych Z Postaciami Kobiet W Rolach głównych: Rozważania Na Temat Opresji społecznej, Seksualnej I Religijnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 1, marzec 2023, s. 31-42, doi:10.24917/20837275.15.1.3.