Dancewicz‑Pawlik, M. „Aktywistyczna Neuroestetyka Warrena Neidicha Jako Metoda Krytycznej Analizy mechanizmów Neurokognitywnego Kapitalizmu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 1, marzec 2023, s. 61-70, doi:10.24917/20837275.15.1.5.