Łukasiak, K. „Internet Jako Przestrzeń Funkcjonowania Postsubkultur Na przykładzie społeczności Steampunk I Cottagecore”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 1, marzec 2023, s. 71-84, doi:10.24917/20837275.15.1.6.