Hajduk‑Nijakowska, J. „Rola odbiorców W Funkcjonowaniu współczesnej Medialnej Konwencji Komunikacyjnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 1, marzec 2023, s. 85-96, doi:10.24917/20837275.15.1.7.