Łapińska, Z. „Praktyki Badawcze słuchania Radia W Samochodach Osobowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 1, marzec 2023, s. 97-112, doi:10.24917/20837275.15.1.8.