Stasieńko, J. „«Zgorszenie postludzkie» - Posthumanistyczne Definiowanie Zgorszenia W Obszarze Technologii, Informacji I Relacjach międzygatunkowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 4, maj 2014, s. 6-24, https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1536.