Jasińska, A. „Zapożyczenia Z języków romańskich – Gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów I italianizmów W Nauczaniu języka Polskiego Jako Obcego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 4, maj 2014, s. 171-9, https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1553.