Ogonowska, A., M. Stoch, i A. Walecka-Rynduch. „Postprawda W Dyskursach Publicznych – słowo Od Redaktorek”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 1, czerwiec 2019, s. 3-4, https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4917.