Ogonowska, A. „Wybrane Gesty I Formy Parateatralne Jako narzędzia Wspomagania Komunikacji Z Osobami W Wieku Senioralnym”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 2, lipiec 2019, s. 152-66, doi:10.24917/20837275.11.2.12.