Ogonowska, A. „Kompetencje Audiowizualne Dzieci Postulowane Przez Przekaz a Poziom I Zakres Jego Rozumienia”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 1, marzec 2019, s. 77-89, doi:10.24917/20837275.11.1.7.