Konieczna, E. „Film W Dialogu Kultur. Społeczny Wymiar Kina międzykulturowego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 4, grudzień 2019, s. 36-46, doi:10.24917/20837275.11.4.3.