Lange, Łucja. „Praca żałoby I Praca Z żałobą. Terapia Oraz Autoterapia Za Pomocą Fotografii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 4, grudzień 2019, s. 119-33, doi:10.24917/20837275.11.4.8.