Matras-Mastalerz, W. „Metafory Literackie W Procesie (auto)modelowania I Rozwoju młodego Czytelnika”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 4, grudzień 2019, s. 134-49, doi:10.24917/20837275.11.4.9.