Brdej, G., i K. Siatka. „«The Game Becomes Physically Real. 12/6». Ze Sławą Harasymowicz Rozmawiają Gabriela Brdej I Krzysztof Siatka”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 4, grudzień 2019, s. 153-61, https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/7061.