Aleksandrowicz, J. „Odkrywanie Innego. Podróże Do Andaluzji W Kinie hiszpańskim”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 12, nr 1, marzec 2020, s. 24-41, doi:10.24917/20837275.12.1.2.