Kwiatkowski, M. „Zapowiedź Tematyki Kolejnych numerów Pisma”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 12, nr 1, marzec 2020, s. 172, https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/7177.