Ogonowska, A. „Współczesne Strategie Badania Literatury I Pola Literackiego W Nowych Obiegach Medialnych. Produkcja – Recepcja – Krytyka”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 12, nr 3, wrzesień 2020, s. 79-93, doi:10.24917/20837275.12.3.7.