Pogonowicz, J. „Nażywość Czy Nowa nażywość. Obecność a niecielesność We współczesnym Teatrze”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 13, nr 1, marzec 2021, s. 95-102, doi:10.24917/20837275.13.1.7.