Ogonowska, A. „O Czym Opowiada Dziś Antropologiczna opowieść? Z Profesorem Wojciechem Józefem Bursztą rozmawiała Agnieszka Ogonowska”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 13, nr 1, marzec 2021, s. 147-64, https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8366.