Ogonowska, A. „Epidemia I Choroba. «Miasto ślepców» José Saramago: Od Literackiej Paraboli Po (nowo)medialne Adaptacje I Rzeczywiste Zachowania społeczne”. 2021. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 13, nr 4, grudzień 2021, s. 4-17, doi:10.24917/20837275.13.4.1.