Zielińska, A. „Korzystanie Z treści Chronionych a Sztuczna Inteligencja – Jak Daleko sięga odpowiedzialność Dostawcy usług udostępniania treści Online W świetle Art. 17 Dyrektywy 2019/790?”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 14, nr 2, czerwiec 2022, s. 132-44, doi:10.24917/20837275.14.2.9.