Ogonowska, Agnieszka. „Od Redaktor Tematycznej: Współczesne Kulturoznawstwo Medialne – Nowe Strategie, Metody I Pola Badawcze”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 15, no. 1 (marzec 29, 2023): 3–3. Udostępniono grudzień 4, 2023. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10527.