Żmigrodzki, Piotr. „Wulgaryzmy Jako Problem Dla Leksykografa (nie Tylko W związku Z Pracami Nad Wielkim słownikiem języka Polskiego PAN)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 4 (maj 10, 2014): 123–131. Udostępniono grudzień 5, 2021. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1549.