Jasińska, Agnieszka. „Zapożyczenia Z języków romańskich – Gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów I italianizmów W Nauczaniu języka Polskiego Jako Obcego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 4 (maj 10, 2014): 171–179. Udostępniono grudzień 9, 2021. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1553.