Ogonowska, Agnieszka. „Rekonstrukcja Portretu Psychologicznego Zofii Nałkowskiej (na Podstawie Jej «Dziennika 1918–1929»)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 10, no. 2 (listopad 14, 2018): 116–132. Udostępniono luty 29, 2024. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4610.