Ślósarz, Anna. „Polityki Reprezentacji społecznych więzi. «Pianista»: Cenzura I przekłady”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 11, no. 1 (marzec 3, 2019): 114–136. Udostępniono styczeń 29, 2022. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/6184.