Copik, Ilona, i Bogusław Skowronek. „Filmowe doświadczanie Miejsc. Kilka Zdań wstępu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 12, no. 1 (marzec 25, 2020): 4–10. Udostępniono maj 27, 2022. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/7159.