Ogonowska, Agnieszka. „Współczesne Strategie Badania Literatury I Pola Literackiego W Nowych Obiegach Medialnych. Produkcja – Recepcja – Krytyka”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 12, no. 3 (wrzesień 22, 2020): 79–93. Udostępniono sierpień 11, 2022. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/7384.