Kontakt
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Jakub Kosek
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wsparcie techniczne

Firma Magis