Call for papers

„Studia de Cultura” 13.1 (2021):
Redakcja punktowanego kwartalnika naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” (ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275) zaprasza do publikacji w kolejnym tomie czasopisma, poświęconym ciału w mediach.

Proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami:

 • polityki (re)prezentacji ciała w mediach (audio)wizualnych i społecznościowych;
 • ciało jako medium pamięci autobiograficznej i historycznej (film, fotografia, social media);
 • techniki dyscyplinowania ciała w przestrzeniach oraz tekstach medialnych;
 • transformacje, transmutacje, cyborgizacje ciała w projektach artystycznych oraz eventach i przekazach medialnych;
 • kult ciała oraz jego kulturowo-medialne uwarunkowania;
 • cielesność ujarzmiona i wyzwolona: ciało jako pole walk kulturowych, społeczno-politycznych i medialnych;
 • ciało a ekonomia pożądania (seksualizacja ciała, film pornograficzny, opowieści transformacyjne);
 • cielesność na pokaz: voyeuryzm i ekshibicjonizm w kulturze;
 • ciało i tożsamość: strategie konstruowania i przedstawiania w mediach;
 • igrzyska, olimpiady, zawody - cielesność w transmisjach sportowych;
 • ciało jako ekran popkultury (tatuaże, skaryfikacje, implanty);
 • hybrydy cielesno-technologiczne w ujęciu cyberhumanistycznym;
 • ciało w zaniku: od anoreksji do wirtualizacji ciała;
 • nowe antropologie ciała w badaniach relacji człowiek-media-technologia;
 • ciało jako medium ekspresji (teatr, pantomima, performans, balet, taniec); emancypacja poprzez ciało;
 • ciało materialne i granice przedstawienia – starość, starzenie się i śmierć w mediach;
 • niepełnosprawność fizyczna jako temat (film, fotografia, program telewizyjny, media społecznościowe);
 • operacje plastyczne a problem ciała i psychiki we współczesnej kulturze narcyzmu.

Redaktor tematyczna tomu: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Teksty przyjmujemy do 30 sierpnia 2020 r.

-- -- -- -- -- --

„Studia de Cultura” 13.2 (2021):

Redakcja punktowanego rocznika naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” (ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275) zaprasza do publikacji w  tomie czasopisma, zatytułowanym: Kobiety i dyskursy kobiecości w muzyce i literaturze popularnej.

Proponowane obszary tematyczne:

1. Kobiety i dyskursy kobiecości w muzyce popularnej:
• Twórczość artystek sceny popowej, hip-hopowej, rockowej etc.
• Dyskursy feministyczne w mediach muzycznych
• Reprezentacje i wizerunki kobiet w teledyskach
• Ciała kobiet w scenicznych rytuałach i przekazach medialnych
• Teksty i głosy artystek
• (Nie)widzialność kobiet w kulturze hip-hopowej, metalowej
• Stereotypy dotyczące postrzegania kobiet w muzyce
• Praktyki performatywne artystek
• Artystki skandalistki, profanatorki
• Groupies, Teenyboppers – stan i kierunki badań
• Kobiety w środowiskach fanowskich, subkulturach, neoplemionach

2. Kobiety i dyskursy kobiecości w literaturze popularnej:
• O relacjach płci, dyskursu, gatunku, stylu i tekstu
• Kobiety jako pisarki, bohaterki i czytelniczki literatury popularnej
• Wizerunki i reprezentacje kobiecości (nie)stereotypowej
• Dyskursy feministyczne w literaturze popularnej
• Poza binarną kategorią płci – literatura popularna jako odpowiedź na normę społeczną
• Współczesne propozycje metodologiczne w badaniach relacji między kategorią kobiecości a literaturą popularną

Redaktorzy tematyczni tomu: dr Magdalena Stoch, dr Jakub Kosek

Teksty przyjmujemy do 30 września 2020 r.