Tom 12 Nr 1 (2020)
Studia de Cultura 12(1)

Redaktorzy naukowi tomu: Ilona Copik, Bogusław Skowronek

Temat przewodni numeru: Topografie. Miejsca - media - reprezentacje

Informacje redakcyjne

2
Informacje redakcyjne
PDF

Od Redakcji

Agnieszka Ogonowska
3
Słowo od Redaktor Naczelnej
PDF
Ilona Copik,Bogusław Skowronek
4-10
Filmowe doświadczanie miejsc. Kilka zdań wstępu
PDF

Kolegium Recenzentów

171
Kolegium Recenzentów 2020
PDF