Zespół redakcyjny

Redakcja czasopisma:

Redaktor  naukowy: Janusz A. MAJCHEREK

Sekretarz redakcji: Dorota Czakon-Tralski

Zespół redakcyjny: Marta Juza

                                     Małgorzata Krywult-Albańska

                                     Maria Rogińska

Kolegium redakcyjne:

Krzysztof CZEKAJ 

Sławomir KAPRALSKI

Halina SEKUŁA-KWAŚNIEWICZ

Jadwiga MAZUR

Maria Paula MALINOWSKI RUBIO

Anna RĘBOWSKA-SOWA

Piotr STAWIŃSKI

Rada naukowa "Studia Sociologica" ma charakter międzynarodowy. W skład Rady wchodzą wybitni naukowcy z Polski, Niemiec, Szwecji, Rosji, USA, Ukrainy oraz Australii:

Michael DAXNER (University of Oldenburg, Freie Universität Berlin)
Stefan GARSZTECKI (Technische Universität Chemnitz)
Stina JEFFNER (Dalarna University)
Victor V. Kirienko (Sukhoi State Technical University of Gomel, Białoruś)
Hieronim KUBIAK
Agamali K. MAMIEDOW (Uniwersytet im. Łomonosowa, Moskwa)
Halina MIELICKA-PAWŁOWSKA (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Judith NARROWE
Jan PAKULSKI (University of Tasmania)
Anna PECK (University of North Carolina)
Steven SAXONBERG (Masaryk University, Brno)
Beata SZLUZ (Uniwersytet Rzeszowski)
Mirosław J. SZYMAŃSKI (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Nina WITOSZEK(University of Oslo)
Viktor YELENSKI (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa)

Redaktorzy tematyczni:

Krzysztof CZEKAJ - socjologia stosowana, dezorganizacja społeczna i kryminologia, problemy społeczne, praca socjalna, socjologia miasta
Mariusz DZIĘGLEWSKI - socjologia kultury, studia kulturowe, socjologia migracji
Aldona GUZIK - socjologia masowego komunikowania, media i polityka
Anna KARNAT-NAPIERACZ - współczesne teorie socjologiczne, tożsamość i podmiotowość
Małgorzata KRYWULT-ALBAŃSKA - procesy ludnościowe, socjologia migracji
Jadwiga MAZUR - procesy digitalizacji dziedzictwa kulturowego
Maria ROGIŃSKA - antropologia i socjologia kultury, socjologia religii
Maria Paula MALINOWSKI RUBIO - komunikacja międzykulturowa w wielokulturowym społeczeństwie
Tadeusz SOZAŃSKI - zastosowanie matematyki w naukach społecznych
Piotr STAWIŃSKI - dziedzictwo reformacji, socjologia religii
Michał WARCHALA - socjologia i filozofia religii, socjologia narodu
Teresa ZBYRAD - pomoc społeczna, praca socjalna, socjologia rodziny, socjologia ciała
 
Redaktor statystyczny:
Tadeusz SOZAŃSKI
 
Redaktorzy językowi:
Guy TORR, Olga KITLIŃSKA-SZOPA, Piotr RADZIĘDA, Natalia RYŚ
 
Recenzenci: wymienieni na stronach tytułowych poszczególnych numerów