Tom 9 Nr 1 (2017)
Studia de Cultura 9(1)

Redaktorzy naukowi tomu: Natalia Chwaja, Agnieszka Liszka-Drążkiewicz, Małgorzata Nowakowska, Joanna Woźniakiewicz

Temat przewodni numeru: Horyzonty italianistyki: tradycja, aktualność i wyzwania badawcze
(Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca)